Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6053SP
Màn hình cảm ứng máy photocopy ricoh aficio mp 3054
Giấy ra máy photo Ricoh Aficio 3054
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6053SP
Màn hình cảm ứng máy photocopy ricoh aficio mp 3054
Giấy ra máy photo Ricoh Aficio 3054

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6053

Available: In Stock
Cấu hình: Sao chụp, In Mạng, Scan Màu
Tốc độ in/copy: 60 bản/ phút
Tốc độ Scan: 60 bản/ phút
Sao chụp hai mặt: Có sẵn
Khổ giấy: A5 – A3
Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Ethernet 1000 Base-T