BẢNG MÃ LỖI SC RICOH AFICIO MP 3352 - Nhất Thiên Tân

BẢNG MÃ LỖI SC RICOH AFICIO MP 3352

BẢNG MÃ LỖI SC RICOH AFICIO MP 3352

 

Miêu tả Nguyên nhân
101-1 Tiếp xúc với lỗi đèn 1

Mức độ trắng tiêu chuẩn không thể được thiết lập đúng khi quét các tấm màu trắng trong điều chỉnh mức trắng tự động.

• Trắng tấm bẩn • nhiễu điện giả trên đường dây cung cấp điện • Kết nối đèn Exposure lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • đèn Exposure lỗi • Kết nối ổn định đèn, lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Ổn đèn bị lỗi • điện áp cao cung cấp năng lượng khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • SBU lỗi • BCU bị lỗi • SIO lỗi
101-2 Tiếp xúc với lỗi đèn 1

Các thiết lập mức độ trắng tiêu chuẩn giảm xuống dưới mức quy định trong quá trình quét.

• Trắng tấm bẩn • nhiễu điện giả trên đường dây cung cấp điện • Kết nối đèn Exposure lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • đèn Exposure lỗi • Kết nối ổn định đèn, lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Ổn đèn bị lỗi • điện áp cao cung cấp năng lượng khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • SBU lỗi • BCU bị lỗi • SIO lỗi
120 Sai số vị trí nhà máy quét 1

Máy quét HP cảm biến không tắt trong quá trình khởi quét hay sao chép.

• Máy quét động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi ở động cơ máy quét hoặc ở BCU • Scanner HP cảm biến khai thác, lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết tại HP cảm biến hoặc tại BCU • Scanner động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi • Ban ổ đĩa động cơ Máy quét lỗi • Scanner

HP cảm biến khiếm khuyết • BCU khiếm khuyết

121 Sai số vị trí nhà máy quét 1

Máy quét HP cảm biến không bật quá trình khởi tạo máy quét hay sao chép.

• Máy quét động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi ở động cơ máy quét hoặc ở BCU • Scanner HP cảm biến khai thác, lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết tại HP cảm biến

 

hoặc tại BCU • Scanner động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi • Ban ổ đĩa động cơ Máy quét lỗi • Scanner

HP cảm biến khiếm khuyết • BCU khiếm khuyết

141 Sửa lỗi mức độ màu đen

Chỉnh mức độ màu đen không thể được thiết lập đúng cách trong quá trình điều chỉnh tự động.

• Harnesses tại các SBU, IPU, BCU lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết. • SBU lỗi • IPU lỗi • BCU khiếm khuyết
142 Sửa lỗi mức trắng

Chỉnh mức màu trắng có thể không được thiết lập đúng cách trong quá trình điều chỉnh tự động.

• Harnesses tại SBU, IPU, BCU lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • nhiễu điện giả trên đường dây cung cấp điện • tấm trắng bẩn hoặc mất tích • Bình nóng Anti-ngưng tụ (tùy chọn) trong bộ máy quét không hoạt động • đèn Exposure khai thác, lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Tiếp xúc với đèn bị lỗi • Đèn ổn định khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Ổn đèn bị lỗi • SBU lỗi • IPU lỗi • BCU bị lỗi • SIO khuyết tật
143 SBU tự động điều chỉnh lỗi

Máy không thể có được các thiết lập mức đỉnh màu trắng hoặc đen ở điện trên.

• đèn phơi sáng, đèn ổn định kết nối khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • đèn Exposure lỗi • Ổn đèn bị lỗi • nhiễu điện giả trên đường dây cung cấp điện • tấm trắng bẩn hoặc mất tích • Bình nóng Anti-ngưng tụ (tùy chọn) trong bộ máy quét không hoạt động • Harness kết nối tại SBU, IPU,

BCU, SIO, lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • SBU lỗi • IPU lỗi •

BCU bị lỗi • SIO khuyết tật

144-1 SBU lỗi kết nối

Kết nối với các SBU không thể khẳng định, có thể do một khiếm khuyết trong hội đồng quản trị phát hiện

BCU

• Kết nối Harness tại IPU, BCU, SBU lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết. • nhiễu điện giả trên đường dây cung cấp điện • IPU lỗi • BCU bị lỗi • SBU khiếm khuyết

 

144-2 SBU lỗi giao tiếp nối tiếp

Cung nghèo SBU điện gây ra bởi SIO, hoặc BCU board phát hiện khiếm khuyết.

• Kết nối Harness tại IPU, BCU, SBU lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết. • nhiễu điện giả trên đường dây cung cấp điện • IPU lỗi • BCU bị lỗi • SBU khiếm khuyết
144-3 Lỗi reset SBU GASBU

SBU khiếm khuyết, BCU mạch phát hiện khiếm khuyết.

• Kết nối Harness tại IPU, BCU, SBU lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết. • nhiễu điện giả trên đường dây cung cấp điện • IPU lỗi • BCU bị lỗi • SBU khiếm khuyết
144-4 SBU phiên bản lỗi

SBU khiếm khuyết, BCU mạch phát hiện khiếm khuyết.

• Kết nối Harness tại IPU, BCU, SBU lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết. • nhiễu điện giả trên đường dây cung cấp điện • IPU lỗi • BCU bị lỗi • SBU khiếm khuyết
161 IPU Lỗi

Các bài kiểm tra tự chẩn đoán phát hiện một lỗi ở IPU tại nguồn, hoặc sau khi máy trở về từ năng lượng chế độ tiết kiệm.

• Khai thác giữa SBU và IPU lỏng hoặc bị hỏng • IPU lỗi •

SBU khiếm khuyết

165 Copy Data Unit an lỗi

Có lỗi xảy ra khi máy đã cố gắng để nhận ra những bảng Copy Data Unit Security.

• Kiểm tra lắp đặt Copy Data Security (CDS) Đơn vị • đơn vị CDS không đúng loại cho các đơn vị máy • CDS khiếm khuyết
202 Polygon lỗi động cơ 1: ON thời gian chờ

Động cơ đa giác gương đã không đạt được tốc độ hoạt động nhắm mục tiêu trong vòng 10 giây. sau khi bật hoặc thay đổi tốc độ

• Polygon động cơ / driver ban khai thác lỏng hoặc bị hỏng • Polygon động cơ tàu / driver bị lỗi đơn vị quang • Laser lỗi • IPU khiếm khuyết
203 Polygon lỗi động cơ 1: OFF thời gian chờ

Động cơ đa giác gương không để lại trạng thái

• Polygon động cơ / driver ban khai thác lỏng hoặc bị hỏng • Polygon động cơ tàu / driver bị lỗi đơn vị quang • Laser lỗi • IPU khiếm khuyết

 

READY trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đa giác

tắt.

204 Polygon lỗi động cơ 1: XSCRDY lỗi tín hiệu  Các tín hiệu XSCRDY vẫn HIGH 200 ms trong khi đơn vị LD được bắn. • Polygon động cơ / driver ban khai thác lỏng hoặc bị hỏng • Polygon động cơ tàu / driver bị lỗi đơn vị quang • Laser lỗi • IPU khiếm khuyết
220 Laser phát hiện lỗi đồng bộ hóa: LD0

Các tín hiệu phát hiện đồng bộ laser cho các vị trí bắt đầu của LD đã không đầu ra cho hai giây. sau khi đơn vị LDB bật với động cơ đa giác quay bình thường.

• đồng bộ hóa phát hiện tàu khai thác Laser lỏng hoặc bị hỏng. • Ban phát hiện đồng bộ hóa Laser đơn vị bị lỗi •

LDB lỗi • IPU khiếm khuyết

230 FGATE ON lỗi

Các tín hiệu FGATE không khẳng định trong thời gian quy định. (Các BCU tạo ra các tín hiệu FGATE và gửi nó đến các đơn vị LD khi cảm biến đăng ký chuyển mạch trên.)

• BCU, điều khiển tàu khai thác lỏng hoặc bị hỏng • BCU bị lỗi • Bộ điều khiển hội đồng quản trị khiếm khuyết
231 Lỗi FGATE OFF

Các tín hiệu FGATE đã không đi off trong thời gian quy định. (Các BCU tạo ra các tín hiệu FGATE và gửi nó đến các đơn vị LD khi cảm biến đăng ký chuyển mạch trên.)

• BCU, điều khiển tàu khai thác lỏng hoặc bị hỏng • BCU bị lỗi • Bộ điều khiển hội đồng quản trị khiếm khuyết
240 Lỗi LD

IPU phát hiện một vấn đề tại đơn vị LD.

• Đơn vị LD khai thác bị hỏng, khiếm khuyết • BCU khai thác chia đơn vị bị lỗi • LD lỗi • BCU khiếm khuyết

 

302 Charge lỗi đầu ra mức

Mức sản lượng PWM được phát hiện cao hơn 50% sau 10 lần lấy mẫu liên tiếp.

• HVPS (High Voltage Power Supply) Ban khai thác lỏng lẻo, bị hỏng. • Kết nối PCU lỏng hoặc bị hỏng
350 Cảm biến ID chỉnh – Lỗi 1

Một trong những điều kiện sau đây xảy ra khi các mô hình cảm biến ID đã được hiệu chỉnh trong quá trình in ấn: VSP> 2.5V VSG <2.5V VSP = 0V VSG = 0V

• Cảm biến ID cảm biến • ID bị lỗi hoặc bẩn khai thác bị ngắt kết nối hoặc kết nối bị hư hỏng • BCU bị lỗi • Quét hệ thống hoặc hệ thống tạo ra hình ảnh trục trặc • điện áp cao board cung cấp điện (gói điện) bị lỗi
351 Cảm biến ID hiệu chuẩn – Lỗi 2

Các điều kiện sau đây xảy ra đồng thời khi các mô hình cảm biến ID đã được hiệu chỉnh trong quá trình in ấn: VSG = 5V PWM = 0 (LED thả hiện tại)

• Cảm biến ID bẩn hoặc bị lỗi • khai thác cảm biến ID bị ngắt kết nối, hoặc kết nối bị hư hỏng • Ban BCU lỗi điện áp cao board cung cấp điện (gói điện) bị lỗi
353 Cảm biến ID LED lỗi hiện tại

Lỗi xảy ra trong quá trình điều chỉnh tự động của VSG:

• Sản lượng VSG đã không đạt 4V, ngay cả với PWM = 1023 (tối đa hiện tại cho LED) • VSG đầu ra đã lớn hơn 4V, ngay cả với PWM = 1 (không có hiện tại cho

LED)

• Cảm biến ID bẩn hoặc bị lỗi • Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối, hoặc kết nối bị hư hỏng • IOB lỗi • điện áp cao board cung cấp điện (gói điện) bị lỗi • Hệ thống quét hoặc tạo ảnh hệ thống bị trục trặc
354 Cảm biến ID lỗi điều chỉnh thời gian chờ

Lỗi xảy ra trong quá trình điều chỉnh tự động của VSG. VSG không thể được điều chỉnh để 4.0V ± 0.2V trong thời gian quy định.

• Cảm biến ID bẩn hoặc bị lỗi • Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối, hoặc kết nối bị hư hỏng • BCU bị lỗi • board cung cấp điện cao áp (bộ nguồn) bị lỗi

 

355 ID lỗi cảm biến

Để biết thêm thông tin chi tiết về nguyên nhân của vấn đề, xin vui lòng tham khảo SC350 tới 354 trên.

• Cảm biến ID bẩn hoặc bị lỗi • Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối, hoặc kết nối bị hư hỏng • BCU bị lỗi • board cung cấp điện cao áp (bộ nguồn) bị lỗi
389 TD lỗi cảm biến 1

Sản lượng TD cảm biến đã được ít hơn 0.5V, hoặc nhiều hơn 0.5V 10 lần liên tiếp. Nếu các đơn vị fax được cài đặt, SC này được ban hành ngay lập tức. Nếu các đơn vị fax không được cài đặt, SC này được ban hành sau khi số lượng quy định của bản đã in.

•  Cảm biến TD bất thường

•  Kết nối Poor của PCU

390 TD lỗi cảm biến 2

Các kết quả đầu ra TD cảm biến nhỏ hơn 0.5V hoặc

4.0V hơn 10 lần liên tiếp trong quá trình sao chép. Lưu ý: Nếu tùy chọn fax được cài đặt, SC này được ban hành ngay lập tức. Nếu tùy chọn fax không được cài đặt, SC này được ban hành sau khi số lượng quy định của các trang được sao chép.

•  Cảm biến TD bất thường

•  Kết nối Poor của PCU

391 Thiên vị phát triển rò rỉ

Một tín hiệu rò rỉ thiên vị phát triển được phát hiện.

• Kết nối người nghèo tại các thiên vị PCU terminal • board cung cấp điện áp cao khiếm khuyết
392 TD sensor lỗi thiết lập ban đầu

Khởi tạo của các đơn vị PCU mới thất bại (trống và phát triển con lăn đã không bắt đầu luân phiên).

• Con dấu PCU mực không bị xóa • Cảm biến ID cương lỏng lẻo, bị hỏng • khai thác TD cảm biến lỏng, hỏng •

Cảm biến ID bị lỗi • Cảm biến TD khiếm khuyết

398 Lỗi PCU (Hàn Quốc chỉ)  Bất hợp pháp đơn PCU. Cài đặt đúng loại PCU.

 

 

399 Chai toner bất hợp pháp (Hàn Quốc chỉ)

Các chai toner cài đặt cài đặt không có ý định để sử dụng với máy tính này.

Cài đặt đúng loại chai toner.
401 Chuyển lỗi rò rỉ lăn 1

Một trục chuyển rò dòng tín hiệu wad phát hiện. (Tín hiệu phản hồi hiện tại cho các trục chuyển không được phát hiện trong thời gian chính xác.)

•  Ban cung cấp điện áp cao đặt không chính xác hoặc bị lỗi

•  Chuyển con lăn đặt không chính xác hoặc bị hư hỏng •

Chuyển đơn vị đặt không chính xác

402 Chuyển lỗi con lăn bị rò rỉ 2

Một trục chuyển tín hiệu rò rỉ hiện nay được phát hiện. Các tín hiệu phản hồi hiện tại cho các trục chuyển không được phát hiện trong thời gian chính xác.

• Chuyển con lăn đặt không chính xác hoặc bị hư hỏng • board cung cấp điện áp cao đặt không chính xác hoặc bị

lỗi

411 Tách lỗi thiên vị bị rò rỉ  • High board cung cấp điện áp bị lỗi • tấm Xả khiếm

Một trục chuyển tín hiệu rò rỉ hiện nay được phát hiện. Các tín hiệu phản hồi hiện tại cho các trục chuyển không được phát hiện trong thời gian chính xác.

Một tín hiệu rò rỉ thiên vị tách đã được phát hiện. khuyết
490 Cung cấp mực lỗi rò rỉ motor

Hơn 1 ampe cung cấp cho động cơ cung cấp mực cho dài hơn 200 ms.

• Toner động cơ cung cấp bị lỗi
500 Khóa động cơ chính

Các máy phát hiện khóa động cơ (động cơ không hoạt động chính xác)

Hoạt động • Sự tắc nghẽn đã bị chặn của động cơ chính • Động cơ chánh cương lỏng lẻo hoặc bị hỏng • động cơ chính hoặc chính hội đồng quản trị điều khiển động cơ bị

lỗi

 

501 Khay giấy 1 động cơ thang máy trục trặc

Các cảm biến máy giấy không kích hoạt trong vòng 18 giây. sau khi động cơ nâng khay bật.

• Sự tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, vv) đã chặn các ổ đĩa động cơ và gây ra một tình trạng quá tải. • Kết nối cảm biến giấy nâng lỏng, ngắt kết nối, hoặc hư hỏng • Giấy thang máy cảm biến bị lỗi • Kết nối động cơ Tray nâng lỏng, ngắt kết nối, hoặc hư hỏng • Tray nâng động cơ bị lỗi
502 Khay giấy thứ 2 động cơ thang máy trục trặc

Các cảm biến máy giấy không kích hoạt trong vòng 18 giây. sau khi động cơ nâng khay bật.

• Sự tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, vv) đã chặn các ổ đĩa động cơ và gây ra một tình trạng quá tải. • Kết nối cảm biến giấy nâng lỏng, ngắt kết nối, hoặc hư hỏng • Giấy thang máy cảm biến bị lỗi • Kết nối động cơ Tray nâng lỏng, ngắt kết nối, hoặc hư hỏng • Tray nâng động cơ bị lỗi
503 3 khay giấy động cơ thang máy trục trặc (tùy chọn

Khay giấy Unit)

Các cảm biến máy giấy không kích hoạt trong vòng 18 giây. sau khi động cơ nâng khay bật.

• Sự tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, vv) đã chặn các ổ đĩa động cơ và gây ra một tình trạng quá tải. • Kết nối cảm biến giấy nâng lỏng, ngắt kết nối, hoặc hư hỏng • Giấy thang máy cảm biến bị lỗi • Kết nối động cơ Tray nâng lỏng, ngắt kết nối, hoặc hư hỏng • Tray nâng động cơ bị lỗi
504 4 khay giấy động cơ thang máy trục trặc (tùy chọn

Khay giấy Unit)

Các cảm biến máy giấy không kích hoạt trong vòng 18 giây. sau khi động cơ nâng khay bật.

• Sự tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, vv) đã chặn các ổ đĩa động cơ và gây ra một tình trạng quá tải. • Kết nối cảm biến giấy nâng lỏng, ngắt kết nối, hoặc hư hỏng • Giấy thang máy cảm biến bị lỗi • Kết nối động cơ Tray nâng lỏng, ngắt kết nối, hoặc hư hỏng • Tray nâng động cơ bị lỗi
506 Khóa khay giấy motor (tùy chọn Khay giấy Unit)  Một tín hiệu khóa động cơ không được phát hiện cho hơn 1,5 s hoặc tín hiệu khóa sẽ không được phát hiện cho hơn 1,0 s trong xoay. • Sự tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, vv) đã chặn các ổ đĩa động cơ và gây ra một tình trạng quá tải. • Khay giấy kết nối động cơ lỏng lẻo, ngắt kết nối, hoặc hư hỏng • Khay giấy động cơ bị lỗi

 

508 LCT lỗi ổ đĩa phía sau hàng rào

Cảm biến vị trí trở lại không được kích hoạt sau khi động cơ ổ đĩa phía sau hàng rào đã được về để hạ khay tandem trong 8 giây.

• Sự tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, vv) đã bị kẹt hàng rào phía sau hoặc motor • kết nối động cơ hàng rào phía sau lỏng lẻo, ngắt kết nối, hoặc hư hỏng • Rear động cơ hàng rào bị lỗi • kết nối cảm biến vị trí trở lại lỏng lẻo, ngắt kết nối, hoặc hư hỏng • Vị trí Quay trở lại cảm biến bị lỗi
509 LCT lỗi ổ đĩa bên hàng rào

Các cảm biến định vị phía hàng rào không được kích hoạt cho hơn 3 giây khi chồng giấy trong khay trái được chuyển vào khay bên phải. Các cảm biến gần bên hàng rào không được kích hoạt cho hơn 3 giây sau khi chuyển chồng giấy vào khay bên phải.

• Sự tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, vv) đã bị kẹt động cơ phía sau hàng rào hoặc motor • Side hàng rào bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • Cảm biến vị trí hàng rào Side bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi Side hàng rào cảm biến gần ngắt kết nối hoặc bị lỗi
510 LCT lỗi giới hạn dưới

Các cảm biến giới hạn dưới không kích hoạt trong vòng 8 giây sau khi khay đã được hạ xuống.

• Sự tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, vv) đã bị kẹt khay nâng động cơ • động cơ Tray thang máy bị lỗi • Kết nối Poor của động cơ khay nâng • cảm biến giới hạn thấp hơn bị ngắt kết nối hoặc Tắc khiếm khuyết gây ra tình trạng quá tải về cơ chế ổ đĩa.
541 Nung chảy thermistor mở (trung tâm)

Nhiệt độ của các con lăn nóng vẫn dưới 0C trong 5 giây tại các trung tâm của các con lăn nóng.

• keo thermistor ra khỏi vị trí của nó vì cài đặt không chính xác • Fusing thermistor bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • Nguồn điện cung cấp không nằm trong phạm vi đánh giá (15% hoặc nhiều hơn dưới giá)
542 Nhiệt độ nung chảy ấm-up lỗi (trung tâm)

Nhiệt độ sấy không đạt được nhiệt độ standby trong vòng 20 giây. tại các trung tâm của các con lăn nóng sau khi chuyển đổi chính bật.

• keo thermistor lỗi hoặc ra khỏi vị trí • keo đèn bị ngắt kết nối • Thermistor lỗi • keo đèn bị lỗi

 

543 Nung chảy lỗi quá nhiệt 1 (trung tâm)

Các nhiệt điện trở nung chảy phát hiện một nhiệt độ sấy trên 230 ° C trong 5 giây. tại các trung tâm của các con lăn nóng.

• TRIAC ngắn trên PSU (PSU khiếm khuyết) • Ban BCU bị lỗi • keo thermistor khiếm khuyết
544 Nung chảy lỗi quá nhiệt 2 (trung tâm)

Một nhiệt độ sấy trên 250 ° C được phát hiện tại các trung tâm của các con lăn nóng bởi nhiệt độ sấy mạch màn hình trong hội đồng quản trị BCU. Các điện bị gián đoạn trong hơn 0,3 giây.

• TRIAC ngắn trên PSU (PSU khiếm khuyết) • Ban BCU bị lỗi • keo thermistor lỗi • Nguồn cung cấp điện áp không ổn định
545 Nung chảy lỗi quá nhiệt 3 (trung tâm)

Sau khi làm nóng, các trung tâm của các con lăn nóng đạt nhiệt độ vận hành đầy đủ và duy trì nhiệt độ này trong 10 giây. mà không có các con lăn xoay nóng.

• Trung tâm con lăn nóng thermistor cài đặt không đúng, ngắt kết nối. • Trung tâm con lăn nóng thermistor khiếm khuyết
547 Không cross lỗi phát hiện tín hiệu

Không tín hiệu chéo không được phát hiện trong thời gian quy định.

• PSU, BCU khai thác lỏng hoặc bị hỏng • PSU lỗi • BCU khiếm khuyết
551 Nung chảy thermistor mở (kết thúc)

Nhiệt độ của các con lăn nóng vẫn dưới 0C trong 5 giây. ở phần cuối của các con lăn nóng.

• keo thermistor ra khỏi vị trí của nó vì cài đặt không chính xác • Fusing thermistor bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • Nguồn điện cung cấp không nằm trong phạm vi đánh giá (15% hoặc nhiều hơn dưới giá)
552 Nhiệt độ nung chảy ấm-up lỗi (kết thúc)

Nhiệt độ sấy không đạt được nhiệt độ standby trong

• keo thermistor lỗi hoặc ra khỏi vị trí • keo đèn bị ngắt kết nối • Thermistor lỗi • keo đèn bị lỗi

 

vòng 20 giây. tại các trung tâm của các con lăn nóng sau khi chuyển đổi chính bật.
553 Nung chảy lỗi quá nhiệt 1 (kết thúc)

Các nhiệt điện trở nung chảy phát hiện một nhiệt độ sấy trên 230 ° C trong 5 giây. tại các trung tâm của các con lăn nóng.

• TRIAC ngắn trên PSU (PSU khiếm khuyết) • Ban BCU bị lỗi • keo thermistor khiếm khuyết
554 Nung chảy lỗi quá nhiệt 2 (kết thúc)

Một nhiệt độ sấy trên 250 ° C được phát hiện tại các trung tâm của các con lăn nóng bởi nhiệt độ sấy mạch màn hình trong hội đồng quản trị BCU. Các điện bị gián đoạn trong hơn 0,3 giây.

• TRIAC ngắn trên PSU (PSU khiếm khuyết) • Ban BCU bị lỗi • keo thermistor lỗi • Nguồn cung cấp điện áp không ổn định
555 Nung chảy lỗi quá nhiệt 3 (kết thúc)

Sau khi làm nóng, các trung tâm của các con lăn nóng đạt nhiệt độ vận hành đầy đủ và duy trì nhiệt độ này trong 10 giây. mà không có các con lăn xoay nóng.

• Trung tâm con lăn nóng thermistor cài đặt không đúng, ngắt kết nối. • Trung tâm con lăn nóng thermistor khiếm khuyết
557 Không cross lỗi tín hiệu dạng sóng

Các dạng sóng của tín hiệu chéo không được phát hiện ra khỏi phạm vi.

• nhiễu điện trên đường dây cung cấp điện
559 Nung chảy liên tục kẹt giấy đơn vị

Ba kẹt giấy liên tiếp xảy ra ở các đơn vị bộ sấy. Kẹt giấy truy cập cho các đơn vị bộ sấy đạt đến 3 lần. Kẹt giấy quầy xóa sau khi bài báo nguồn cấp dữ liệu một

• Tháo giấy bị kẹt trong máy sấy. • Hãy chắc chắn rằng đường dẫn giấy trong các đơn vị bộ sấy là rõ ràng.

 

cách chính xác. Lưu ý: SC này chỉ được cấp nếu SP1159 được thiết lập để “1”.
590 Exhaust lỗi động cơ quạt

CPU phát hiện một tín hiệu xả khóa quạt cho hơn 3,5 giây.

• Kết nối Poor của động cơ quạt thông gió • Quá nhiều tải trọng trên ổ đĩa động cơ
620 Lỗi giao tiếp giữa IPU và ADF

Một sự phá vỡ xảy ra trong kết nối giữa IPU và ADF

• ADF bị ngắt kết nối • ADF bị lỗi • IPU khai thác kết nối lỏng lẻo, bị hỏng • IPU lỗi • tiếng ồn bên ngoài
621 Thời gian chờ giao tiếp giữa BCU và cuối

Một break (LOW) tín hiệu nhận được từ các chuồng.

• Kết nối cáp nối tiếp Finisher lỏng lẻo, bị hỏng • BCU bị lỗi • Finisher chính hội đồng quản trị bị lỗi • tiếng ồn bên ngoài
632 Key / thẻ đếm lỗi thiết bị 1

Sau 1 khung dữ liệu được gửi đến thiết bị, một tín hiệu ACK không được nhận trong 100 ms, và không nhận được sau 3 lần thử lại.

• Nối tiếp dòng từ thiết bị đến máy chính là không ổn định, ngắt kết nối, hoặc bị lỗi
633 Key / thẻ truy cập thiết bị báo lỗi 2

Trong giao tiếp với các thiết bị, các MCU nhận được một break (Low) tín hiệu.

• Nối tiếp dòng từ thiết bị đến máy chính là không ổn định, ngắt kết nối, hoặc bị lỗi
634 Key / thẻ đếm lỗi thiết bị 3

Pin dự phòng của thiết bị truy cập bộ nhớ RAM là thấp.

• pin dự phòng RAM cạn kiệt • Thiết bị Counter khiếm khuyết

 

635 Key / thẻ đếm lỗi thiết bị 4

Sau khi cài đặt thiết bị nhắn cảnh báo cho người sử dụng một lỗi bất thường điện áp pin.

• Thiết bị bảng điều khiển bị lỗi • Thiết bị kiểm soát hội đồng quản trị dự phòng pin bị lỗi
636 OSM dùng Mã Lỗi Tệp

Đúng “usercode” tập tin không thể được tìm thấy trong thư mục gốc của thẻ SD vì các tập tin không tồn tại, hoặc các tập tin hiện có là hỏng hoặc các tập tin loại sai.

• Hãy chắc chắn rằng các tập tin eccm.mod là trong thư mục gốc của thẻ SD. Lưu ý: Các file usercode được tạo ra với công cụ tài Setting “IDissuer.exe”.
641 Động cơ-Controller Lỗi truyền thông: Non-Response  Không có phản ứng với một khung được gửi từ các bảng điều khiển cho động cơ. • Tắt nguồn máy tắt / mở.
650 Lỗi giao tiếp của modem dịch vụ từ xa (Cumin-M)
651 Không chính xác kết nối quay số
669 EEPROM Lỗi truyền thông

Máy không phát hiện một trận đấu giữa các dữ liệu đọc / ghi cho các EEPROM trên BCU sau 3 cố gắng.

• EEPROM cài đặt không đúng • EEPROM khiếm khuyết. Tắt nguồn máy tắt / mở sau khi thay EEPROM. • BCU khiếm khuyết.
670 Lỗi phản ứng động cơ

Sau khi bật nguồn máy, một phản ứng không nhận được từ động cơ trong vòng 30 giây.

• BCU cài đặt không đúng • BCU bị lỗi • Bộ điều khiển hội đồng quản trị khiếm khuyết
672 Thông báo lỗi bảng điều khiển để hoạt động lúc khởi động

Sau khi bật nguồn máy, mạch giao tiếp giữa bộ điều

• Bộ điều khiển bị đình trệ • Bộ điều khiển bảng cài đặt không đúng • Bộ điều khiển ban đầu nối bảng điều khiển bị lỗi • Hoạt động lỏng lẻo hoặc bị lỗi

 

khiển và bảng điều khiển mà không mở ra, hoặc giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi một khởi động bình thường.
687 Địa chỉ bộ nhớ (PER) lỗi lệnh

BCU đã không nhận được một lệnh địa chỉ bộ nhớ từ bộ điều khiển với thời gian quy định khi giấy đạt các cảm biến đăng ký.

• Kết nối Harness tại BCU, điều khiển hội đồng quản trị lỏng lẻo hoặc bị hỏng • Bị Lỗi BCU • khuyết tật điều khiển

Board

721 Hàng rào trước lỗi động cơ

Động cơ chạy bộ hàng rào trong chuồng không hoạt động.

• động cơ truyền động Jogger bị che khuất (giấy bị kẹt, giấy vụn, vv) • Các khai thác động cơ lỏng lẻo hoặc bị hỏng • Jogger rào HP sensor bẩn, lỏng lẻo, bị lỗi • động cơ hàng rào Jogger khiếm khuyết
722 Hàng rào phía sau lỗi động cơ

Phía sau động cơ chạy bộ hàng rào trong chuồng không hoạt động.

• Rear động cơ truyền động Jogger bị che khuất (giấy bị kẹt, giấy vụn, vv) • Phía sau hàng rào Jogger động cơ khai thác lỏng hoặc bị hỏng • Rear Jogger rào HP sensor bẩn, lỏng lẻo, bị lỗi • Jogger sau hàng rào cơ khiếm khuyết
723 Feed-ra lỗi động cơ vành đai

Các vành đai feed-ra đã không trở về vị trí nhà trong thời gian quy định.

• Thức ăn-ra vành đai ổ đĩa động cơ bị che khuất (giấy bị kẹt, giấy vụn, vv) • Feed-ra vành đai ổ đĩa động cơ tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, vv) • động cơ khai thác lỏng hoặc bị hỏng • đai Feed-ra HP cảm biến bẩn, ngắt kết nối, bị hỏng • động cơ bị lỗi
725 Finisher đống lỗi động cơ feed-out

Đai thức ăn ra khỏi ngăn xếp HP cảm biến không kích

• Finisher đống thức ăn ra khỏi ổ đĩa động cơ bị che khuất (giấy bị kẹt, giấy vụn, vv) • stack feed-ra động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng • ngăn xếp thức ăn ra HP cảm biến

 

hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ ngăn xếp feedout bật. cương lỏng lẻo, bị hỏng • stack động cơ feed-ra lỗi • stack feed-ra HP bị lỗi cảm biến
730 Shift lỗi động cơ khay

Động cơ khay thay đổi trong Finisher 1000-sheet đang không hoạt động.

• ổ đĩa động cơ Shift được tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, vv) • phím Shift động cơ khai thác lỏng, chia khay • Shift

HP cảm biến cương lỏng lẻo, bị hỏng • động cơ bị lỗi phím

Shift • khay Chết tiệt HP bị lỗi cảm biến

740 Corner lỗi động cơ stapler

Các động cơ góc stapler trong Finisher 1000-sheet đang không hoạt động.

Số • mứt Staple • Số lượng tờ trong ngăn xếp vượt quá cho phép của tờ cho động cơ kẹp • Stapler tắc nghẽn • Stapler động cơ bị lỗi
742 Stapler động cơ chuyển động

Động cơ chuyển động stapler trong Finisher 1000sheet đang không hoạt động.

• Bấm hoặc động cơ ổ đĩa bị khóa bởi tắc nghẽn • động cơ khai thác lỏng hoặc bị hỏng • Stapler HP cảm biến cương lỏng lẻo, bị hỏng • động cơ bị lỗi • Stapler HP bị lỗi cảm biến
746 Ngăn xếp lỗi động cơ thức ăn

Stack thức ăn HP cảm biến trong 1000 tờ tập sách finisher đã không phát hiện “ON” hai lần (một lần: Mứt lỗi) trong thời gian quy định sau khi động cơ đống thức ăn bật. -HOẶC- HP cảm biến đống thức ăn chăn nuôi không phát hiện “OFF” hai lần (một lần: lỗi mứt) cho thời gian quy định sau khi động cơ đống thức ăn bật.

• ổ đĩa động cơ tắc nghẽn • stack nuôi động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng • stack động cơ bị lỗi ăn

 

750 Nâng Tray lỗi động cơ

Động cơ khay thang máy trong 1000- tờ tập sách finisher không hoạt động.

• động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng • ổ đĩa động cơ bị che khuất bộ cảm biến chiều cao • stack bẩn, khai thác lỏng lẻo, bị hỏng • động cơ bị lỗi • stack chiều cao cảm biến bị lỗi
751 Ngăn xếp lỗi điện từ áp lực

Solenoid đống áp lực trong chuồng không hoạt động.

•                      khai thác Solenoid lỏng lẻo, bị hỏng • Solenoid tắc nghẽn

•                      stack chiều cao cảm biến bẩn, dây nịt lỏng lẻo, đã phá vỡ • khiếm khuyết • stack chiều cao cảm biến Solenoid khiếm khuyết

760 Cú đấm Finisher lỗi động cơ

Những cú đấm HP cảm biến không kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ đấm bật. Việc phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt giấy, và các vấn đề thất bại thứ 2 mã SC này.

• Cú đấm HP cảm biến cương lỏng lẻo, bị hỏng • punch động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng • punch động cơ tắc nghẽn • punch động cơ bị lỗi cảm biến • punch HP bị lỗi
761 Tấm thư mục báo lỗi động cơ

Các tấm thư mục trong tập sách 1000-sheet vỗ di chuyển nhưng không được phát hiện tại vị trí nhà trong thời gian quy định. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt giấy, và các vấn đề thất bại thứ 2 mã SC này.

• Folder ổ đĩa động cơ tấm che khuất tấm • Thư mục HP cảm biến cương lỏng lẻo, bị hỏng • tấm Thư mục động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng • Folder motor tấm khiếm khuyết tấm • Folder HP bị lỗi cảm biến
763 Cú đấm lỗi động cơ chuyển động

Các đơn vị cú đấm di chuyển nhưng nó đã không được phát hiện tại vị trí nhà trong thời gian quy định. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt giấy, và các vấn đề thất bại thứ 2 mã SC này.

• động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng • ổ đĩa động cơ tắc nghẽn • động cơ bị lỗi

 

764 Vị trí giấy báo lỗi động cơ trượt

Các vị trí cảm biến phát hiện chuyển động của giấy slide nhưng slide đã không được phát hiện tại vị trí nhà trong thời gian quy định. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt giấy, và các vấn đề thất bại thứ 2 mã SC này.

• động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng • ổ đĩa động cơ tắc nghẽn • động cơ bị lỗi
765 Đơn vị gấp hàng rào phía dưới động cơ thang máy  Các đơn vị gấp hàng rào phía dưới thang máy vận động trong năm 1000-sheet tập sách finisher không hoạt động. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt giấy, và các vấn đề thất bại thứ 2 mã SC này. • động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng • ổ đĩa động cơ tắc nghẽn • động cơ bị lỗi
766 Kẹp động cơ lăn rút lại

Các con lăn kẹp động cơ co rút trong 1000 tờ tập sách finisher không hoạt động. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt giấy, và các vấn đề thất bại thứ 2 mã SC này.

• động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng • ổ đĩa động cơ tắc nghẽn • động cơ bị lỗi
791 Lỗi đơn vị cầu

Máy có thể giao tiếp với các kết liễu nhưng không phải là đơn vị cầu.

• Kết nối nghèo giữa các chuồng và máy tính lớn • Cầu đơn vị khai thác bị hư hỏng hoặc bị lỗi đơn vị • Cầu khiếm khuyết
792 Lỗi đơn vị Finisher

Máy không thể giao tiếp với các đơn vị cầu nhưng không phải là kết thúc.

• Kết nối Poor giữa khai thác và hoàn thiện máy tính lớn • Finisher bị hư hỏng hoặc bị lỗi • đơn vị Finisher khiếm khuyết

 

816 Năng lượng tiết kiệm I / O lỗi hệ thống phụ

Năng lượng tiết kiệm hệ thống phụ không được hoạt động một cách chính xác.

• Ban điều khiển bị lỗi
819 Lỗi kernel Fatal

Do một lỗi điều khiển, một lỗi tràn bộ nhớ RAM xảy ra trong quá trình xử lý của hệ thống.

• Ban điều khiển bị lỗi • Không đủ bộ nhớ • Mở rộng bộ nhớ bị lỗi
839 Lỗi flash USB

Đây là một lỗi tự chẩn đoán. Các thiết bị ID của onboard USB flash ROM đã không được công nhận.

• Thay thế các bảng điều khiển
851 IEEE 1394 I / F bất thường  IEEE1394 lỗi giao diện. • IEEE1394 giao diện bảng bị lỗi board • Bộ điều khiển bị

lỗi

853 Wireless LAN lỗi board 1

Lúc khởi động hội đồng quản trị mạng LAN không dây có thể được truy cập, nhưng hội đồng quản trị mạng LAN không dây (IEEE 802.11b hoặc Bluetooth) không thể truy cập vào bảng điều khiển.

• Ban Wireless LAN không được cài đặt khi máy tính được bật
854 Wireless LAN lỗi board 2

Hội đồng quản trị để giữ các board LAN không dây có thể được truy cập, nhưng hội đồng quản trị mạng LAN không dây (802.11b / Bluetooth) tự nó không thể được truy cập trong khi máy đang hoạt động

• Ban Wireless LAN đã được gỡ bỏ trong khi hoạt động máy.

 

855 Wireless LAN lỗi board 3

Một lỗi đã được phát hiện cho hội đồng quản trị mạng

LAN không dây (802.11b hoặc Bluetooth).

• Ban Wireless LAN bị lỗi • Wireless kết nối đồng không chặt chẽ
856 Lỗi board LAN không dây

Một lỗi được phát hiện trong hội đồng quản trị mạng

LAN không dây (802.11b hoặc Bluetooth).

• Ban Wireless LAN bị lỗi • nối PCI lỏng
857 USB I / F Lỗi

Các trình điều khiển USB là không ổn định và tạo ra một lỗi. Các USB I / F không thể được sử dụng. Các trình điều khiển USB có thể tạo ra ba loại lỗi: RX, CRC, và gian hàng lỗi. Chỉ có lỗi STALL có thể tạo mã SC này.

• USB 2.0 • Bộ điều khiển ngắt kết nối board bị lỗi
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu

 

858 Xảy ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình mã hóa dữ

liệu.

859 HDD lỗi mã hóa dữ liệu

Mã hóa dữ liệu trên đĩa cứng không thành công.

860 HDD lỗi 1

Các kết nối đĩa cứng không được phát hiện bởi vì nó bị lỗi hoặc chưa được định dạng

• Cable giữa HDC và HDD lỏng hoặc bị lỗi • nối nguồn

HDD lỏng hoặc bị lỗi • HDD không được định dạng •

HDD bị lỗi • Thay thế các bảng điều khiển

861 HDD lỗi 2

HDD không nhập vào trạng thái sẵn sàng trong vòng

30 giây. sau khi cấp nguồn.

• Cable giữa HDC và HDD lỏng hoặc bị lỗi • nối nguồn HDD lỏng hoặc bị lỗi • khiếm khuyết • Thay thế các bảng điều khiển HDD

 

863 HDD lỗi 3

Startup mà không có dữ liệu HD chì. Dữ liệu được lưu trữ trên đĩa cứng không được đọc một cách chính xác, do một khu vực xấu trên HDD

• Định dạng HDD • HDD bị lỗi board điều khiển bị lỗi •
864 HDD lỗi 4

Dữ liệu lỗi CRC HD. Trong thời gian hoạt động của

HD, HD trả lời với một lỗi CRC.

• HDD bị lỗi
865 HDD lỗi 5

HDD trả lời một lỗi trong quá trình hoạt động đối với một điều kiện khác hơn so với SC863 hoặc 864.

• HDD bị lỗi.
866 SD lỗi thẻ 1: Công nhận lỗi

Các thẻ SD vào khe chứa dữ liệu chương trình bất hợp pháp.

• Chỉ sử dụng thẻ SD có chứa các dữ liệu chính xác.
867 SD card 2 lỗi: thẻ SD xóa

Các thẻ SD vào khe khởi động khi máy tính được bật đã được lấy ra trong khi điện máy đã được trên.

• Lắp thẻ SD, sau đó bật máy và tắt.
868 SD lỗi thẻ 3: Truy cập thẻ SD

Có lỗi xảy ra trong khi một thẻ SD được sử dụng.

• Thẻ SD không nạp đúng • Thẻ SD bị lỗi • Bộ điều khiển hội đồng quản trị khiếm khuyết Lưu ý: Nếu bạn muốn thử định dạng lại thẻ SD, sử dụng SD Formatter Ver 1.1.
870 Địa chỉ Lỗi Book liệu

Dữ liệu sổ địa chỉ được lưu trữ trên đĩa cứng đã được phát hiện như là bất thường khi nó được truy cập từ một trong hai bảng điều khiển hoạt động hoặc mạng.

• Khởi tạo sổ địa chỉ của dữ liệu (SP5-846-050). • Khởi tạo thông tin người dùng (SP5-832-006). • Thay thế các

HDD.HDD khiếm khuyết

 

872 HDD email RX dữ liệu bất thường

Một lỗi đã được phát hiện tại công suất trên. Các dữ liệu nhận được trong email nhận được có thể không đọc, không biết viết.

• Ngành HDD hỏng. Định dạng lại với SP5832 007. Nếu điều này không sửa chữa được vấn đề, thay thế HDD.
873 HDD tử TX lỗi dữ liệu

Một lỗi đã được phát hiện trên ổ cứng ngay lập tức sau khi máy được bật, hoặc điện đã được tắt khi máy sử dụng HDD.

• Làm SP5832-8 (Format HDD – Mail TX Data) để khởi tạo HDD. • Thay HDD
874 Xóa tất cả lỗi 1: HDD

Một lỗi đã được phát hiện dữ liệu cho HDD /

NVRAM sau Xoá Tất cả tùy chọn đã được sử dụng.  Lưu ý: Các nguồn gốc của lỗi này là D362 Overwrite

Data Security Unit chạy từ thẻ SD.

• Bật công tắc chính off / on, và cố gắng hoạt động một lần nữa. • Cài đặt Data Unit Overwrite an ninh một lần nữa.

Để biết thêm, xem “Cài đặt”. • HDD bị lỗi

875 Xóa tất cả lỗi 2: Diện tích dữ liệu

Có lỗi xảy ra trong khi máy xóa dữ liệu từ ổ cứng. Lưu ý: Các nguồn gốc của lỗi này là D362 Overwrite

Data Security Unit chạy từ thẻ SD.

• Bật công tắc chính off / on, và cố gắng hoạt động một lần nữa.
876 Đăng nhập dữ liệu bất thường

Một lỗi đã được phát hiện trong việc xử lý các dữ liệu đăng nhập tại nguồn trên hoặc trong quá trình vận hành máy. Điều này có thể được gây ra nếu bạn bật máy tắt trong khi nó đang hoạt động.

• lỗi phần mềm. Cập nhật chương trình • NVRAM lỗi •

HDD bị lỗi

Trả lời